Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ιδού ο Νυμφίος Έρχεται - Ευγένιος Χαρδαβέλλας

ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

Ιδού, ο νυμφίος έρχεται
εν τω μέσω της νυκτός
και μακάριος ο δούλος
ο ευρήσει γρηγορούντα,
ανάξιος δε πάλιν,
ον ευρήσει ραθυμούντα
βλέπε ούν, ψυχή μου,
μη τω ύπνω κατενεχθής
ίνα μη τω θανάτω παραδοθής,
και της βασιλείας έξω κλεισθής
αλλά ανάνηψον κράζουσα
άγιος, άγιος, άγιος ει ο θεός ημών,
διά της θεοτόκου ελέησον ημάς.

Μεγάλη Εβδομάδα, θα ψaλλούν από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, μερικοί από τους πιο όμορφους ύμνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου