Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Δυσλεξία. Μία παρεξηγημένη διαταραχή.
Η αύξηση των ποσοστών δυσλεξίας, κινεί το ενδιαφέρον πολλών γονιών αλλά και αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς αυτές αποτελούν τον κυριότερο μοχλό αντιμετώπισης της, με την παροχή κατάλληλης αγωγής.
Η δυσλεξία είναι μία σύνθετη νευρολογική κατάσταση που έχει ιδιοσυστατική προέλευση.
Τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάσουν πολλούς τομείς της μάθησης και της δραστηριότητας και μπορεί να περιγραφεί ως ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τη γραπτή γλώσσα.
Ο χειρισμός των αριθμών και των μουσικών σημείων, οι κινητικές λειτουργίες, οι οργανωτικές δεξιότητες μπορεί ακόμη να εμπλέκονται.
Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες συνθήκες περιβάλλοντος, ωστόσο μπορεί να συνυπάρχει με αυτές τις καταστάσεις.
Ο προσδιορισμός των βαθύτερων λειτουργικών ανωμαλιών που προκαλούν το φαινόμενο της δυσλεξίας αποτελεί χρόνια τώρα σημείο διαφωνίας.

Πάντως οι επικρατέστερες απόψεις υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία οφείλεται σε τέσσερις διαφορετικές αιτίες.

1. Νευρολογικής υπολειτουργίας.
2. Ελλιπούς ημισφαιρικής κυριαρχίας.
3. Γεννητικών ανωμαλιών.
4. Λειτουργικών ανωμαλιών στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία.

Τα σημαντικότερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του δυσλεξικού ατόμου συγκαταλέγονται τα εξής:

Δυσκολία στη διάκριση αριστερού - δεξιού, κυρίαρχου.
Δυσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής.
Σύγχυση λέξεων και αριθμών.
Δυσκολία στη διάκριση μορφών και στην οπτική μνήμη ερεθισμάτων.
Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών μέσων.
Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ίδια γράμματα.
Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων λέξεων.
Λαθεμένη προφορά φωνημάτων.
Παρέμβαση άσχετων φωνημάτων στην ανάγνωση λέξεων.
Ενδεχόμενη αντικατάσταση μίας λέξης από άλλη με παρόμοια σημάδια.
Ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται από ακαταστασία, με αποτέλεσμα οι λέξεις να είναι δυσανάγνωστες.
Ατελή ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί.
Γράμματα και λέξεις γραμμένα καθρεπτικά , π.χ χα, αντί για αχ.
Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά.
Παραλείψεις, επαναλήψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων που αποτελούν τη λέξη.

Αν και η δυσλεξία είναι ένα γεγονός που το αντιμετωπίζουν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή, κάποια δυσλεξικά άτομα συχνά ανταποκρίνονται επιτυχώς, χάρη στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου