Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Epitaph of Seikilos - Music of ancient Greece..

Epitaph of Seikilos - Music of ancient Greece.
Performed by Halaris Christodoulos.
Seikilos, lyric poet and musian, devoted it to his wife, Euterpe, on a small round marble stele, dating from the 2nd century BC.
The premier, integrated music composition , has been discovered so far, global !«Οσον ζής φαίνου, μηδέν όλως σύ λυπού, προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί».
As long as you live, «shine», dont be sad, life is short, time leads to the end.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου