Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Τρόποι βελτίωσης της μνήμης..


Μπορούμε να βελτιώσουμε τη μνήμη μας με πολύ απλούς τρόπους:


Αρχικά οργανώνουμε την ύλη, με όσο γίνεται περισσότερες ασκήσεις για τις αισθήσεις σε σχέση με αυτή. Χρησιμοποιούμε δηλαδή διάφορα, οπτικοακουστικά μέσα.

Προσπαθούμε να κάνουμε σωστές συνδέσεις με ήδη γνωστά δεδομένα.

Αφήνουμε να μεσολαβεί πάντα κάποιος χρόνος ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις συναισθηματικές φορτίσεις, μειώνοντας τους θετικούς συναισθηματικούς όρους κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τέλος η επανάληψη της ύλης κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της μνήμης και της μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου