Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Όπως ο Χριστός

Ιδού έρχομαι για να κάμω, ω Θεέ, το θέλημα σου  (Εβρ.ι΄,7, Ψαλ. μ΄,7).
Οι προφητικοί αυτοί λόγοι, τους οποίους το Άγιο Πνεύμα έβαλε στο στόμα ενός υπηρέτη του Θεού, πολύ προ της γεννήσεως του Χριστού, αποκαλύπτουν το κλειδί της ζωής Του επί της γης.

Στη Ναζαρέτ, στο εργαστήρι του Ιωσήφ, στον Ιορδάνη του Ιωάννη του Βαπτιστή, στην έρημο με τον πειρασμό του Εωσφόρου, στη δημόσια ζωή Του μέσα στα πλήθη, στην ιδιωτική Του, στο θάνατο Του, πάντοτε το θέλημα του Θεού Τον ενέπνεε, αυτό Τον οδηγούσε, αυτό Τον ευχαριστούσε.
Ποτέ δεν υπήρξε παιδί ή υπηρέτης ο οποίος να ήταν τόσο πρόθυμος εις το να εκτελεί τας εντολάς που Του έδινε ο πατέρας ή ο κύριος του, όσο πρόθυμος ήτο ο Χριστός να ακολουθεί τις καθοδηγήσεις του Ουράνιου Του Πατρός.

Γι' αυτό ο Πατήρ δεν Του απέκρυπτε τίποτα. Η τέλεια εξάρτησης Του και η επίμονη επιθυμία Του να μάθει είχε ως αντάλλαγμα την ανακοίνωση όλων των μυστικών του Πατρός, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και δεικνύει εις αυτόν πάντα όσα εκείνος πράττει και μεγαλύτερα τούτων έργα θέλει δείξει εις αυτόν δια να θαυμάζητε σεις.
Ο Πατήρ έχει το σχέδιο του για Τον Υιό. Επιθυμεί παρ' αυτού, η θεία ζωή να φανερωθεί σε όλες τις περιστάσεις της ανθρώπινης ζωής.

Αυτό το σχέδιο απεκάλυψε στον Υιό, Ο οποίος πειθήνια το ετελείωσε.
Θυσίασε τα πάντα για να κάνει τους ανθρώπους που τόσο αγάπησε συμμόρφους της εικόνας Του.
Ο Χριστός είναι η ενσαρκωμένη εικόνα του Θεού, ενώ ο άνθρωπος η δημιουργηθείσα εικών Του.
Οι δύο αυτές εικόνες θα ενωθούν στην αιωνιότητα επί του θρόνου της δόξης Του.

Andrew Murray

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου