Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

« Γιατί δε με καταλαβαίνεις; »
Για να υπάρξει ανθρώπινη επικοινωνία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός πομπού και ενός δέκτη.
Εκείνος που έχει το ρόλο του πομπού πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέπει τις σκέψεις, τους σκοπούς, τα συναισθήματα του κ.ο.κ σε σημεία σύμβολα, ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιεί να μη διαφέρει από τη γλώσσα του δέκτη, δυσκολεύοντας την επικοινωνία και αποτυγχάνοντας στο ρόλο του.


Αν δε διαθέτει επαρκή ενημέρωση, ειδίκευση και αρμοδιότητα δηλ. το απαραίτητο πνευματικό επίπεδο για τη μετάδοση του μηνύματος, δημιουργούνται διαταραχές που δυσκολεύουν την επικοινωνία.
Δεν είναι τυχαία η αρχαία ρήση των Ελλήνων σοφών, μη προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας καθώς τα γλωσσικά σύμβολα θα πρέπει μέσω της λογικής να αντιπροσωπεύσουν τα νοήματα και τις ιδέες του πομπού.

Από την πλευρά του δέκτη, η επικοινωνία είναι θέμα αντιληπτικής προοπτικής. Αν αυτή είναι περιορισμένη αναπτύσσονται διαταραχές που αφορούν τη λήψη των πληροφοριών.
Έντονα επίσης κυριαρχεί η τάση του δέκτη να διαθέτει υποκειμενική αντίληψη καθώς δέχεται τα ερεθίσματα εκείνα που είναι αντίστοιχα των σκέψεων, ενδιαφερόντων, αναγκών και τάσεων του.

Η επικοινωνία ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες λόγω εμποδίων που φαίνεται ότι δημιουργούν οι κοινωνικοί κανόνες, τα ήθη, οι κοινωνικές συμβατότητες, η έλλειψη εμπιστοσύνης κι αυτογνωσίας, οι αρνητικές εμπειρίες κι οι διαφορετικές συνήθειες.

Οι λέξεις, προϋποθέτουν πολλές έννοιες  με αποτέλεσμα να νοείται κάτι διαφορετικό.
Ορισμένα από αυτά προσβάλλουν τον συνομιλητή μας αν χρησιμοποιηθούν κατηγορηματικά, συγκεκριμένα ή σε κάποια στιγμή έντασης.
Άλλα ενδέχεται να έχουν πολλές δευτερεύουσες σημασίες και είναι δυνατό να γίνει άλλη σύνδεση του νοήματος των λεγομένων.


Πέρα από όλα αυτά μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν κάποιος αλλάζει το μέτρο ή τον τρόπο της σχέσης του, θέλοντας να κυριαρχήσει και να διακριθεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου