Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Αύξηση και προστακτική


Συχνά ακούμε τους τύπους: μετέφρασε, παρέδωσε, παρέλαβε, παρήγγειλε κοκ. Πρόκειται δηλαδή για αυξημένες προστακτικές λανθασμένα διατυπωμένες, καθώς επιδρά η οριστική αορίστου της καθαρεύουσας.
Ωστόσο έχουν περάσει στη γλωσσική συνείδηση και επηρεάσει τη συνήθεια του κόσμου σε τέτοιο βαθμό που θεωρείται πλέον αδόκιμο το σωστό.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι η αύξηση αφορά την οριστική αορίστου και παρατατικού.
Οι σωστοί τύποι για την προστακτική είναι:

μετΑφρασε, παρΑδωσε, παρΑλαβε, παρΑγγειλε, ανΑθεσε, αντΙκρουσε, επΑνάλαβε κοκ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου