Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Τα Αγγελούδια της Ειδικής Αγωγής
Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα υπήρξε παραμελημένη κι αυτό γιατί μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν ήταν εφικτή ή δε χρειαζόταν.

Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκινά μία μεταστροφή της αντίληψης αυτής η οποία κορυφώθηκε μέσα από την αλλαγή των στάσεων για το παιδί, την ανάπτυξη της ψυχολογικής και παιδαγωγικής έρευνας, του αναπηρικού κινήματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά κυρίως μέσα από την τεκμηριωμένη πλέον εκδοχή ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί που να μη εκπαιδεύεται.
Μάλιστα όσο νωρίτερα ξεκινήσει η εκπαίδευση του αυτή τόσο πιο άμεσα αποτελέσματα θα επιφέρουν στην καθημερινότητα του.


Τα Αγγελούδια της Ειδικής Αγωγής βρίσκουν στοργική αντιμετώπιση από την οικογένεια και την οργανωμένη πολιτεία, έχουν δικαιώματα στη μόρφωση, στην παιδεία, πλαισιώνονται από ειδική νομοθεσία για την ψυχοσωματική αποκατάσταση και την ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η εκπαίδευση των παιδιών παρέχεται σε:

Σχολεία Ειδικής Αγωγής (Ειδικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και Ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Κ.)

Ειδικές τάξεις ένταξης

Τμήματα που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων.

Εξαιρετικές περιπτώσεις κατ΄οίκον.


Το Ειδικό Σχολείο βοηθά το παιδί σε όλους τους τομείς, επειδή γνωρίζει ακριβώς το πρόβλημα του και βάση αυτού, ορίζεται το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.
Μεριμνά με τις κατάλληλες γνώσεις να σταθεροποιήσει συναισθηματικά το παιδί και να κοινωνικοποιηθεί.

Ειδικό προσωπικό πλήρως καταρτισμένο με προσαρμοσμένα αναλυτικά προγράμματα που εισηγείται το παιδαγωγικό ινστιτούτο σε συνεργασία με ψυχολόγους και νευρολόγους παρέχουν θεραπευτική και μαθησιακή αγωγή.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός δε, μέσα από την καθημερινή του επαφή με το παιδί καταγράφει με περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια τις αντιδράσεις και την εξελικτική πορεία του, δίνει στα άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τη συμβουλευτική στήριξη, για την αγωγή και την ψυχολογική, μαθησιακή, συναισθηματική και κινητική προώθηση του.

Καμία ιδιαιτερότητα δε δύναται να εμποδίσει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μάθηση. Δεν υπάρχει καμία ετικέτα όταν κάποιος προσπαθεί και εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας.


Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, γενικότερα μπορούμε να επισημάνουμε την έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, την αδυναμία πρόσβασης των παιδιών σε όλους τους χώρους που ορίζουν μία συγκροτημένη κοινωνική ζωή, την έλλειψη σχολικών μονάδων, τη μειωμένη παροχή τεχνικού εξοπλισμού και βοηθημάτων, την ανεπαρκή κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή κι εργονομική διευθέτηση χώρων, την ανεπάρκεια προσωπικού.Στα παιδάκια αυτά, που Ο Θεός όρισε ως Αγγέλους επί της γης καθρεφτίζεται ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας.
Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης κάθε ευνοούμενης πολιτείας χρέος όλων είναι η στήριξη της ιδιαίτερης αυτής πληθυσμιακής ομάδας ώστε να αποφευχθεί κάθε μορφή περιθωριοποίησης, αρνητικής στάσης και προκατάληψης και η δημιουργία ενός σύγχρονου Καϊάδα.Σ'  όλα τα Αγγελούδια της Ειδικής Αγωγής..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου